Svenska

Grönt bränsle för förbränningsmotorer

 

Vi är på väg bort från en oljebaserad ekonomi, mot en förnybar och hållbar framtid.

 

Vi tror att en stor del av den globala fordonsflottan inom den översiktliga framtiden kommer att drivas av flytande bränsle.

Eco-Oil är ett attraktivt fossilfritt alternativ på framtidens drivmedelsmarknad.

 

Eco-Oil har sedan 2007 bedrivit forskning tillsammans med skickliga forskare på Umeå universitet,

med målet att finna en hållbar process för framställning av förnybart, koldioxidneutralt bränsle.

Idag har vi nått vårt mål och har en unik patentprocess för framställning av 100% förnybar

och koldioxid neutral bensin, diesel och flygbränsle.

 

Som insatsmaterial används råmaterial från energigrödor (som inte är avsedda för mat).

I processen omvandlas insatsmaterialet till förnybar bensin eller diesel samt en mindre mängd ren gas.

Biprodukten är rent, avjoniserat vatten.

 

Eco-Oil

Research project since 2007

 

After several years of researching, we are proud to present a totally CO2-neutral and renewable fuel for petrol-, diesel- and aircraft engines.

News

 

See pictures from Finance Event in Germany on our Tweet: https://twitter.com/eco_oilsverige

Contact us

 

 

Forsbrogatan 31

931 42 Skellefteå

Email: kontakt@eco-oil.se

Phone: +46(0)910 - 48 71 00

 

Follow us on social media

Copyright @ All Rights Reserved