EcoDiesel

Vi har nu helt

FÖRNYELSEBAR DIESEL

EcoDiesel+ ™

 

 

Eco-Oil Miljöbränsles EcoDiesel+ ™ är koldioxidneutral och därmed både ett miljömässigt och kostnadseffektivt alternativ till fossil diesel. EcoDiesel+ ™ är att betrakta som en syntetisk diesel med liknande egenskaper som Diesel Mk1, men med något högre Cetantal och helt fossilfri.

 

Många länder både inom och utanför EU är starkt engagerade i att stoppa den globala uppvärmningen och ökningen av växthusgaser genom att minska vårt beroende av fossil diesel och bensin, det vi lagt märke till är att fler och fler länder ökar sina insatser för att hitta alternativa lösningar till fossila drivmedel.

 

EU har satt upp nationella mål till 2020 för förnyelsebar energi och arbetar med att införa regler för att uppnå dessa mål. Biobränsle och syntetiska drivmedel är viktiga komponenter för att uppnå dessa mål, eftersom de ofta kan användas i redan existerande motorer utan ombyggnationer.

 

EcoDiesel+ ™ har många miljövänliga egenskaper. Den största fördelen med EcoDiesel+ ™ är att det kan beskrivas som “Co2-neutral”. Det innebär att bränslet inte producerar nettouteffekt av kol i form av koldioxid (Co2). Denna effekt beror på när energigrödorna växer absorberar de lika mycket Co2 som frigörs när bränslet förbränns.

 

EcoDiesel+ ™ är snabbt nedbrytbart och helt giftfritt, EcoDiesel+ ™ spill utgör betydligt mindre risk än spill från fossil diesel.

 

I början på 2017 kommer vi att kunna leverara vår diesel i bulk till slutkund. Senare under året kommer vårt bränsle att finnas att köpa direkt i drivmedelsstationer. Uppdatera våra sidor för uppdaterad information.

 

 

 

NYHETER & EVENEMANG

 

Vi söker administrativ personal

 

Vi söker kvalificerad säljchef

KONTAKTUPPGIFTER

 

Forsbrogatan 31

93142 Skellefteå

Sweden

 

kontakt@eco-oil.se

 

+46(0)910 48 71 00

 

FÖLJ OSS

 

Följ oss på sociala medier, bli först med nyheter om vårt bränsle, se vad vi gör just nu!

Copyright @ All Rights Reserved