Affärsmodell

VÅR AFFÄRSMODELL


 

Eco-Oil är först på marknaden att kunna presentera ett helt förnybart bränsle som fungerar i en vanlig bensinmotor.

Vi tror att en stor del av den globala fordonsflottan kommer att drivas av flytande bränsle inom överskådlig framtid. Eco-Oil är ett attraktivt fossilfritt alternativ på marknaden och kan vara ett viktigt steg i världens resa från en oljebaserad ekonomi.

 

Forskargruppen som består av 4 personer har under 12 år arbetat med färdigställande av den kemiska katalys som är grunden till vår processanläggning.

 

Idag har vi en unik patenterad process för produktion av fossilfri bensin, diesel och flygbränsle, med råmaterial från t.ex. energigrödor.

 

Unikt för vårt bränsle är att kunden kan tanka det i en vanlig bensin- eller dieselmotor. Den första processanläggningen i kommersiell skala planeras byggas under 2019.

 

Processanläggningarna kan byggas i relativt små moduler (containerlösningar à 20 fot) vilket gör processen skalbar.

 

Eco-Oil lägger stort fokus på ”Cirkulär ekonomi” och anläggningarnas storlek möjliggör detta. Genom att odla insatsmaterialet nära processanläggningen som ligger nära samhället kan invånarna bli självförsörjande på bränsle, med ett hundratal nya jobbmöjligheter som följd. Detta kan i längden ha stor global betydelse.

 

Ofta är det landsbygden som får betala priset för föroreningen som sker i städerna och globaliseringen har dessutom lett till försämrade arbetsmöjligheter i många mindre samhällen. Genom att etablera våra processanläggningar på utsatta platser kan vi bekämpa både fattigdom och miljöförstöring. Inom detta  hoppas Eco-Oil kunna samarbeta med exempelvis Sida och UNHCR i framtiden.

News
See pictures from Finance Event in Stuttgart, Germany on our Twitter: https://twitter.com/eco_oilsverige

Copyright @ All Rights Reserved

Eco-Oil


Research project since 2007


After several years of research, we are proud to present a totally CO2-neutral and renewable fuel for petrol-, diesel- and aircraft engines.

Contact us    Forsbrogatan 31

    931 42 Skellefteå

    

    kontakt@eco-oil.se

    

    +46(0)910 - 48 71 00Icons by Icons8