Miljöbränslen

MILJÖBRÄNSLEN

Totalt förnyelsebara drivmedel.

 

Samtliga av Eco-Oils drivmedel är exakta kemiska kopior av deras fossila motsvarigheter, men utan att innehålla en enda fossil molekyl.

De är även koldioxidneutrala, vilket innebär att de inte producerar något nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären då biomassan som används till insatsmaterial absorberar koldioxid i motsvarighet till den koldioxid som blir vid förbränning av bränslet.

 

Insatsmaterial till Eco-Oils bränslen kan vara t.ex. energigrödor, restprodukter från skogs- eller jordbruk, sågspån, animaliska fetter eller oljor osv.  Insatsmaterialet processas och omvandlas till 100% förnybar bensin, diesel, gasol eller flygbränsle. Biprodukten från produktionen är antingen rent, avjoniserat vatten eller nedbrytbara kolrester som med fördel kan användas som gödsel.

VÅRA BRÄNSLEN

ECO-100+

 

Eco-Oils syntetiska bensin.

 

Egenskaperna är ungefär desamma som i fossil bensin, men oktantalet är något högre och ligger runt 97-98 oktan.

 

Eco100+ är godkänd enligt Europanormen EN 228.

ECO-DIESEL+

 

Eco-Oils syntetiska diesel.

 

EcoDiesel+ har liknande egenskaper som den fossila motsvarigheten Diesel Mk1, förutom att EcoDiesel+  har ett något högre cetantal.

 

Eco-Diesel+ kommer inom kort testas enligt Europanormen EN 590.

AERO+

 

Eco-Oils förnybara flygbränsle.

 

Produkten kategoriseras som högfokal syntetisk lättdiesel, vilket innebär ett högt cetantal.

 

Ytterligare forskning och utveckling sker i dagsläget för att optimera egenskaperna.

News
See pictures from Finance Event in Stuttgart, Germany on our Twitter: https://twitter.com/eco_oilsverige

Copyright @ All Rights Reserved

Eco-Oil


Research project since 2007


After several years of research, we are proud to present a totally CO2-neutral and renewable fuel for petrol-, diesel- and aircraft engines.

Contact us    Forsbrogatan 31

    931 42 Skellefteå

    

    kontakt@eco-oil.se

    

    +46(0)910 - 48 71 00Icons by Icons8