Miljöbränslen

MILJÖBRÄNSLEN

Totalt förnyelsebara drivmedel.

 

Samtliga av våra drivmedel är exakta kemiska kopior av deras fossila motsvarigheter, men utan en enda fossil molekyl.

De är även koldioxidneutrala och producerar alltså inte något nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären,

då grödorna i insatsmaterialet absorberat lika mycket koldioxid som frisläpps när bränslet förbränns.

 

Som insatsmaterial till bränslet används råmaterial från energigrödor, dvs. icke-matkällor. Insatsmaterialet processas och omvandlas till 100% förnybar bensin, diesel, gasol eller flygbränsle.

Biprodukten från produktionen är rent, avjoniserat vatten.

VÅRA BRÄNSLEN

ECO-100+

 

Produkten Eco100+ är vår syntetiska bensin. Då Eco100+ är fossilfri är den ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till fossil bensin.

 

Egenskaperna är ungefär desamma som i vanlig bensin, men oktantalet är något högre (97-98 oktan).

 

Eco100+ är godkänd enligt EN-norm 228.

ECO-DIESEL+

 

Produkten EcoDiesel+ är vår diesel.

Det är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till fossil diesel då det är total fossilfritt.

 

EcoDiesel+ är att betrakta som en syntetisk diesel med liknande egenskaper som Diesel Mk1, förutom att EcoDiesel+ är helt fossilfri och har något högre cetantal. 

AERO+

 

Produkten Aero+ är vårt förnybara flygbränsle, som kan blandas in i vanligt flygbränsle i en inblandning till upp till 50%. Produkten kategoriseras som högfokal syntetisk lättdiesel, vilket innebär ett högt cetantal.

 

Genom 10-50% inblandning av Aero+ i vanligt flygbränsle skulle koldioxidutsläppen från flygtrafik kunna minskas avsevärt.

News
See pictures from Finance Event in Stuttgart, Germany on our Twitter: https://twitter.com/eco_oilsverige

Copyright @ All Rights Reserved

Eco-Oil


Research project since 2007


After several years of research, we are proud to present a totally CO2-neutral and renewable fuel for petrol-, diesel- and aircraft engines.

Contact us    Forsbrogatan 31

    931 42 Skellefteå

    

    kontakt@eco-oil.se

    

    +46(0)910 - 48 71 00Icons by Icons8